- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی - بیمه شهرداری - بانک تجارت - بانک ملی - بیمه دی - بیمه آسیا - بیمه ایران - SOS - نیروهای مسلح - بیمه آتیه سازان حافظ

ساعات کاری

.Shabestari Lab

 شنبه تا چهارشنبه 7 صبح تا 19

ساعت جوابدهی 16 تا 19

پنجشنبه ها 7 صبح تا 14

ساعت جوابدهی 12 تا 14