- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی - بیمه شهرداری - بانک تجارت - بانک ملی - بیمه دی - بیمه آسیا - بیمه ایران - SOS - نیروهای مسلح - بیمه آتیه سازان حافظ

کرونا PCRجوابدهی روزانه (2 نوبت در روز)

portfolio image

IgG-IgM آزمایشات آنتی بادیهای کرونا

  • جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 40 _22807839

 آزمایشات مربوط به تشخیص کرونا